Cenníky jazdného a prepravného CITY TAXI Žilina

Osobná autodoprava:

štartovné (nástupné)

jazdné

čakanie

20 Sk

15 Sk/km

4 - 6 Sk/min

Jazdné je účtované sadzbou 30 Sk/km, pričom cesta späť sa už neúčtuje.

 

           Ceny sú platné od 1. 1. 2005

Trafix
Trafix - bezplatná výmena bannerov